Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Bakgrunden till Meijerbergs institut

I förordet till den första delen av Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning, vilken gavs ut år 1937, konstaterar professor Evald Lidén, att två mäns generositet och vetenskapliga intresse möjliggjort för Göteborgs Högskola att upprätta ett institut för svensk etymologisk forskning.

Lidén skriver:

Några år före sin död testamenterade C. J. Meijerberg sina samlingar och sin förmögenhet (ca. 30.000 kr.) till sin vän professor Ivar Bendixson. Han gav denne i uppdrag att förvalta bådadera och att söka åstadkomma utgivandet av en svensk etymologisk ordbok.

Folkskoleinspektören C. J. Meijerberg hade efter sin pension ägnat sig åt jämförande språkforskning och efter hans död förvaltade professor Bendixson ”med stor omsorg och med personliga uppoffringar den förmögenhet och de samlingar, som voro honom anförtrodda.” (Lidén 1937:III). En närmare undersökning av Meijerbergs samlingar visade dock att de, ”trots det värde de i många avseenden ansågos äga” behövde bearbetas väsentligt för att kunna ligga till grund för ett svenskt etymologiskt lexikon som skulle svara mot tidens krav.

Bendixson vände sig då till Lidén och gav honom i uppdrag att förbereda utgivandet av en ordbok av det slag som Meijerberg hade haft i tankarna. Lidén arbetade också i flera år med denna uppgift. Vid samma tid började emellertid Elof Hellquist att ge ut sin svenska etymologiska ordbok och det ansågs därför inte lämpligt att hålla fast vid den ursprungliga planen.

År 1933 överlämnade därför Bendixson Meijerbergs förmögenhet och samlingar, till Göteborgs Högskola. Bendixson formulerar sig i anslutning gåvan på följande vis:

"Efter moget övervägande … hur jag på bästa sätt skall fullfölja det mig av Meijerberg givna uppdraget, tror jag mig bäst handla i C. J. Meijerbergs anda, om jag till högskolan i den stad, där han under sin ungdomstid hade sin verksamhet och vid vilken jag vet att han allt sedan dess med starka band kände sig fästad särskilt på grund av hans varma livslånga vänskap till S. A. Hedlund och Viktor Rydberg, förtroendefullt överlämnar den Meijerbergska donationen i den förvissningen, att Göteborgs Högskola, vid vilken språkvetenskapen icke minst tack vare professor Evald Lidens framstående verksamhet intager en av alla högt aktad ställning, skall kunna finna en användning för denna donation, gagnelig för vetenskapen och hedrande för C. J. Meijerbergs minne".

Göteborgs Högskolas lärareråd tillsatte då en kommitté som 1934 lade fram ett förslag till statuter för C. J. Meijerbergs fond. Enligt dessa statuter skulle det vid Göteborgs Högskola upprättas ett institut och en av dess viktigaste uppgifter skulle vara att ”utgiva en skriftserie, som bär namnet Meijerbergs Arkiv för Svensk Ordforskning, samt att understödja forskningsarbete i anknytning härtill.”

Institutet fick också en andra uppgift, nämligen att utarbeta en index över ord, som blivit föremål för etymologisk eller real behandling i den omfattande facklitteraturen. Tack vare indexet skulle materialet, som var publicerat på spridda ställen, bli lättare tillgängligt.
 

 

Kontaktinformation

Meijerbergs institut, Institutionen för svenska språket

Box 200, 405 30 Göteborg

Sidansvarig: Sven Lindström|Sidan uppdaterades: 2018-06-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?